ویدئو / از فروش آثار هنریِ هوش مصنوعی تا تولیدمثل ربات‌ها

ویدئو / از فروش آثار هنریِ هوش مصنوعی تا تولیدمثل ربات‌ها
در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از تهیه نخستین نقشه از شبکه زیرزمینی قارچ‌ها، فروش میلیاردی نخستین آثار هنری یک سیستم هوش مصنوعی، فراهم شدن امکان تولید مثل در ربات‌های زنده و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. دریافت 74 MB مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: سیمه ایمانیان