اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توصیه امام حسن عسکری(ع) از زبان آیت‌الله ناصری +‌ فیلم
آیت‌الله ناصری با اشاره به سفارشاتی از بیان امام عسکری(ع) می‌گوید: همیشه توسل و توکل ما به خدا باشد، ذکر خدا را زیاد بکنید زیرا خدا آنی از شما غافل نمی‌شود، این همه خدا به فکر ما است اما بعضی چرا خدا را فراموش می‌کنند؟ به گزارش ایسنا، مرحوم آیت‌الله ناصری با اشاره به سفارشات امام حسن عسکری(ع) می‌گوید: مادری را تصور کنید که ۹ ماه بچه را در شکم خود حفظ می‌کند اما در قبال کودک خود اعم از بهداشت و تغذیه تعهدی ندارد اما به محض اینکه به دنیا می‌آید برای بچه‌اش از چیزی کم نمی‌گذارد. وی ادامه می‌دهد: خدا هم نسبت به بندگانش همینطور است، بنده‌اش را دوستش دارد و قبل از به دنیا آمدن شرایط کامل را برای مخلوق خود فراهم می‌کند و تحت هر شرایطی ما را حفظ می‌کند و دوست‌مان دارد زیرا می‌داند چه چیزی را خلق کرده است پس خدا را در هیچ شرایطی فراموش نکنیم. این عالم ربانی یادآور می‌شود: همیشه توسل و توکل ما به خدا باشد، ذکر خدا را زیاد بکنید زیرا خدا آنی از شما غافل نمی‌شود، این همه خدا به فکر ما است اما بعضی چرا خدا را فراموش می‌کنند. نکات بیشتر آیت‌الله ناصری را در فیلم زیر ببینید: انتهای پیام