شماره جدید نشریه دانشجویی «مدیران جوان» منتشر شد
انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه میبد چهارمین شماره پیاپی فصلنامه «مدیران جوان» را منتشر کرد. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، یادداشت شخصی: اطلاعات، حفاظت آن، و امنیت، هوش تجاری (هوشمندی کسب‌وکار)، مهارت‌یابی دانشجویان رشته مدیریت صنعتی برای حضور در فضای کسب‌وکارهای نوپا و آزادکاری، معرفی پروژه: ریشه‌ها و پیامدهای فساد مالی و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن، معرفی پروژه: بررسی تأثیر و نقش فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان و مصاحبه: تجارب مدیریتی از جمله عناوین منتشر شده در این شماره از نشریه است. نشریه «مدیران جوان» به صاحب امتیازی مرضیه یارمحمدی و سردبیری فاطمه کارگر بیده منتشر می‌شود. همچنین دانشجویان می‌توانند مقاله‌ها و گزارش‌های علمی خود را برای مدیر مسئول یا سردبیر فصلنامه ارسال کنند تا پس از بررسی در نشریه چاپ شوند.  انتهای پیام