اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جذب نیروی امریه سربازی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی
بانک DNA و داده ژنومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی متخصص خود، از میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در قالب نیروی امریه دعوت به همکاری می کند. به گزارش ایسنا، بانک DNA و داده ژنومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی متخصص خود، از میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با بیوتکنولوژی، ژنتیک، سلولی مولکولی در قالب نیروی امریه دعوت به همکاری می کند. تسلط کامل به استخراج اسیدهای نوکلئیکPCR و RT PCR؛ طراحی پرایمر وپروب، آشنایی با دیتابیس های داده های ژنتیکی و انالیز های بیوانفورماتیکی و بومی استان تهران و البرز بودن از جمله شرایط لاز است. ارسال مدارک از طریق molbank.services@gmail.com امکان‌پذیر است. انتهای پیام