جلسه ۲۴۴ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر محمدعلی کی‌نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد. به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه دکتر کی‌نژاد ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر گفت: با توجه به همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، بر برقراری تعامل و همکاری میان وزارت بهداشت و هیئت  عالی جذب تأکید داریم. در ادامه جلسه، با توجه به پیشنهاد دکتر نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر انتخاب دکتر علی­‌اکبر حق‌دوست به عنوان دبیر هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد موافقت اعضاء جلسه قرار گرفت. اعضاء در ادامه جلسه، مقرر کردند نقل و انتقال اساتید گروه معارف قبل از موافقت مبدأ و مقصد، با نظارت و تأیید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها انجام شود، همچنین جلسات هیئت‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها تنها با حضور رئیس دانشگاه و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها رسمیت پیدا می‌کند. به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیئت‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کارگروه مشترک فرهنگستان‌ها، صنعتی شریف، ارومیه، کشاورزی و منابع طبیعی ساری، بین‌المللی امام خمینی(ره)، علوم پزشکی اراک، علوم پزشکی ارومیه، آزاد استان تهران، منطقه ۶ طرح آمایش آموزش عالی کشور تأیید صلاحیت شدند.    انتهای پیام