خرید و فروش سیکلو پنتان ال جی کره …قالب بتنتعمیر صندلی ماساژ(ماساژور) تعویض …مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …

مرز سیرانبند بانە در آیندە نزدیک بە روی مسافران بازگشایی می‌شود
ایسنا/کردستان استاندار کردستان و معاون وزیر داخلە اقلیم کردستان بر سر بازگشایی مرز سیرانبند بە روی مسافران و رسمی شدن این مرز تا اوایل سال آیندە بە توافق رسیدند.  بهمن مرادنیا بعد از استقبال رسمی از سرلشکر چتو صالح معاون وزیر داخله اقلیم کردستان عراق و هیاتی متشکل از مسئولان مرتبط‌ حوزه مرز در شهر بانه و در نشست مشترک خبری اظهار کرد: از طرف ایران مشکلی در خصوص رسمی شدن مرز سیرانبند و گشودن مرز به روی مسافران وجود ندارد، اما اقلیم کردستان عراق برای آماده شدن برخی زیرساخت ها نیاز به زمانی حدودا یک ماهه دارد و امیدواریم در زمانی کمتر از یکماه این امر عملیاتی شود. وی با بیان اینکه هم اکنون برای مبادلات تجاری و بازرگانی در این مرز مشکلی وجود ندارد و کارها طبق روال سابق در جریان است، افزود: رسمی شدن مرز سیرانبند مورد تایید دولت مرکزی در هر دو کشور قرار گرفته و برای تردد مسافر رفع برخی نواقص ضرورت دارد کە تا یکماهە آیندە این نواقص رفع خواهد شد. مرادنیا با بیان اینکە تجارت و مبادلات مرزی میان مردم دو سوی مرز دارای سابقە طولانی است، گفت: هم اکنون ۲۳۰ میلیون دلار مبادلات تجاری از مرز سیرانبند انجام می شود و این مقدار می تواند بە طور چشم‌گیری افزایش پیدا کند. استاندار کردستان اضافه کرد: هدف ما از رسمی کردن مرز سیرانبند بانه افزایش تجارت و مبادلات مرزی میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق است. چتو صالح معاون وزیر داخله اقلیم کردستان عراق نیز در این نشست ضمن قدردانی از استقبال گرم مسئولان استان کردستان و کنسولگری ایران در سلیمانیه گفت: تفاهمات انجام گرفته در خصوص رسمی شدن مرز سیرانبند را قبول داریم و برای رسمی شدن آن مقدمات لازم را فراهم خواهیم کرد. وی افزود: دو طرف از زیرساخت ها و امکانات مرز بازدید کردیم و قرار شد تا یکماه آینده نواقص را برطرف و مرز سیرانبند رسما به روی مسافران بازگشایی شود. انتهای پیام