وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در جزیره هونشوی ژاپن

وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در جزیره هونشوی ژاپن