اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

احصاء عملکرد دستگاه‌ها درخصوص اجرای قانون حمایت از معلولان
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اظهار کرد: دستگاه‌های مخاطب این قانون ۳۴ وزارتخانه و دستگاه را شامل می‌شود؛ از سال گذشته چهار مکاتبه مختلف صورت گرفته است و تاکنون حدود ۹ دستگاه هنوز هیچ پاسخی به مکاتبات ما ندادند و عملا فاقد عملکرد ثبت می‌شوند. به گزارش ایسنا، کاظمی در جلسه کارگروه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: قرار است امروز عملکرد دستگاه‌های مختلف در شمول قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت احصاء و در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رییس جمهوری تحت عنوان کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون تشکیل می‌شود، ارائه شود. وی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۸۳ تحت عنوان قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول مصوب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد، افزود: باتوجه به نقایص و ایرادات فراوانی که این قانون داشت، در سال ۹۶ اصلاحات مربوطه انجام شد و ۱۶ ماده به ۳۴ ماده افزایش پیدا کرد و در اردیبهشت سال ۹۷ مجددا ابلاغ شد.  معاون سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: در بند ت ماده یک، دستگاه‌هایی که در شمول این قانون است، اعلام شده و با الحاقات و اصلاحاتی که بعدا صورت گرفت می توان گفت تمام دستگاه‌های دولتی و عمده نهادهای امور غیردولتی در شمول این قانون قرار گرفتند.  کاظمی افزود: ماده ۳۲ قانون اشاره دارد که تمام دستگاه‌هایی که در شمول قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هستند باید سالانه گزارشی را از عملکرد خود ارائه کنند. به گفته وی، در تبصره ۳ ماده ۳۱، فرآیند بررسی این گزارشات را اشاره کرده است؛ امروز که عملکرد را دریافت کنیم در کمیته نظارت بررسی خواهد شد و در شورای عالی رفاه عملکرد مورد بحث قرار می‌گیرد و وارد مجلس می‌شود و در سه کمیسیون اجتماعی، بهداشت و قضایی راستی آزمایی می‌شود سپس در صحن مجلس قرائت و در اختیار عموم رسانه ها قرار می‌گیرد.  کاظمی در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه‌های مخاطب قانون مذکور ۳۴ وزارت خانه و دستگاه را شامل می‌شود، گفت: از سال گذشته چهار مکاتبه مختلف صورت گرفته است و تاکنون حدود ۹ دستگاه هنوز هیچ پاسخی به مکاتبات ما ندادند و عملا فاقد عملکرد ثبت می‌شوند.  معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به توضیحاتی درباره مواد قانون حمایت از حقوق معلولان پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ۲۳ دستگاه از مجموعه دستگاه‌ها علاوه بر تکالیف عمومی، تکالیف اختصاصی هم دارند که بعضا با سایر دستگاه‌ها اشتراکاتی دارند.  انتهای پیام