آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …ارائه انواع دستگاه حضور و غیابجابجایی انواع درختان تخصص ماست‎جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …

وبینار بررسی «خشونت خانگی، چالش ها و راهکارها» برگزار می شود
انجمن علمی دانشجویی حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطبایی وبینار "بررسی حقوقی خشونت خانگی، چالش ها و راهکارها" را برگزار می کند. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "نقش مداخله دولت ها در پیشگیری از خشونت خانگی"، "مقایسه قوانین منع خشونت علیه زنان در کشورهای مالزی و تونس"، "واکاوی پیشگیری از خشونت خانگی در اسناد بین المللی"، از جمله عناوین و سرفصل های این وبینار است که با حضور و سخنرانی آناهیتا سیفی (عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی)، هدی غفاری (عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی) و فاطمه ابراهیمی (مدرس دانشگاه و پزوهشگر خانواده،زن و کودک) برگزار می شود. وبینار "بررسی حقوقی خشونت خانگی: چالش ها و راهکارها"، روز پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۹۹، ساعت ۱۸ الی ۲۰، به صورت مجازی و در بستر اینترنت برگزار می شود. علاقه مندان جهت شرکت در وبینار می توانند به  لینک: https://meeting.atu.ac.ir/ch/family مراجعه کنند. انتهای پیام