جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024


۱۴۰۱/۱۱/۲۰ / /
دارنده مدال نقره اسکی جهان، در ۳۷ سالگی درگذشت
النا فنچینی، دارنده مدال نقره مسابقات اسکی جهان در سن ۳۷ سالگی درگذشت.