اجرای کلیه فعالیتهای عمرانیسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومکاغذ سیلیکون - وینیل - روزرنگ - …داکو سالت هرآنچه از اتاق نمک نیاز …