برای فروش فیلم ها به سامانه های نمایش آنلاین و تلویزیون رقم تعیین شد

برای فروش فیلم ها به سامانه های نمایش آنلاین و تلویزیون رقم تعیین شد
 اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران پس از سه سال وقفه، حداقل قیمت فیلم های سینمایی ایرانی را برای فروش به تلویزیون و سامانه‌های نمایش آنلاین، تعیین کرد. به گزارش ایسنا،« بر اساس مصوبه‌ی هیات مدیره‌ی این اتحادیه، و با توجه به  تورم سالهای ۱۳۹۸،۱۳۹۹ و هشت ماه نخست سال جاری ، کف قیمت فیلم‌ها در قراردادهای تمدیدی با سازمان صدا و سیما ، برای سه سال می‌بایست مبلغ یک میلیارد ریال باشد .   همچنین با توجه به شرایط تورمی در دوره‌ی مذکور ، کف قیمت فیلم‌ها در قراردادهای تمدیدی با سامانه‌های نمایش آنلاین، به صورت انحصاری، برای سه سال ، ششصد میلیون ریال  است.  بر اساس این بخشنامه، اتحادیه صنفی تهیه کنندگان از کلیه‌ی اعضای تشکیلات تهیه کنندگی انتظار دارد در عقد قراردادهای جدید،  قیمت های مذکور را رعایت کنند.  بدیهی است با تهیه کنندگانی که این بخشنامه را رعایت نکنند ، بر اساس آیین نامه انضباطی رفتار خواهد شد.»   انتهای پیام