ایسنا/گلستان در راستای اجرای طرح سرباز مهارت، ۶۰۰ سرباز وظیفه در استان گلستان دوره‌های مهارت‌های عمومی اشتغال و زندگی را فرا می‌گیرند. تفاهم‌نامه آموزشی طرح سرباز مهارت بین اداره‌کل ورزش و جوانان استان و جهاددانشگاهی گلستان منعقد شد. در قالب این تفاهم‌نامه که به امضای رئیس جهاددانشگاهی گلستان و مدیرکل ورزش و جوانان استان رسید، دوره‌های آموزشی مهارت‌های عمومی اشتغال و مهارت‌های عمومی زندگی برای ۶۰۰ نفر از کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در گلستان در محل پادگان‌ها و مراکز آموزش نظامی ارائه خواهد شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، دوره‌های آموزشی مهارت‌های عمومی اشتغال به میزان ۴۸ ساعت و مهارت‌های عمومی زندگی به میزان ۳۲ ساعت توسط جهاددانشگاهی برای سربازان وظیفه برگزار خواهد شد. هدف از اجرای این طرح استفاده بهینه از دوران خدمت وظیفه سربازان و بهره‌گیری از این آموزش‌ها برای آینده شغلی آن‌ها است. انتهای پیام