عایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …خودکار تبلیغاتی 1400نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …آنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …

دادن پول به کودک خیابانی کمک به آنان نیست
ایسنا/فارس مدیرکل بهزیستی استان فارس با بیان اینکه پرداخت پول به کودکان کار و خیابانی، کمک به این افراد نیست، تاکید کرد که باید کمک به این گروه از کودکان، با همراهی مردم، در مسیر توانمندسازی آنان هدایت و ساماندهی شود. سید محمدصادق کشفی نژاد دوشنبه ۲۲ دی در دومین جلسه استانی ساماندهی کودکان کار و خیابانی، به حمایت سازمان بهزیستی و حضور کادر تخصصی تعلیم دیده برای جلب کودکان کار و خیابانی و قرار دادن آنها در مسیر مشاوره و توانمندسازی اشاره و اضافه کرد: مردم باید با ما همکاری کرده و کمک‌هایشان را در مسیر توانمندسازی این کودکان، هزینه کنند. او اضافه کرد: دست کریم و دل رحیم مردم ایران و فارس و شیراز، زبانزد است و این موجب می‌شود که بچه‌های خیابان گرد با کمک‌های شفقت بار مردم از تحصیل و بازی باز مانده و در دام سودجویان اقتصادی قرار گیرند. درآمدهای بالای کودکان خیابانی در شیراز کشفی‌نژاد در این نشست و با اشاره به دیدار میدانی و مصاحبه شخصی با کودکان خیابانی در شیراز گفت: برخی از این کودکان درآمدهایی از 100 هزار تومان برای چند ساعت تا 750 هزار تومان برای یک روز، داشته‌اند. مدیرکل بهزیستی فارس خاطرنشان کرد: این کودکان با خروج از خانه، در معرض مسائل بسیار زیادی که خارج از کنترل است، مثل باندهای بزهکار، بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جسمی و روحی جدی، قرار می‌گیرند. کشفی‌نژاد تصریح کرد: وقتی هر کودک خیابانی به راحتی یک اسکناس ده هزار تومانی را از مردم دریافت می‌کند در آینده با مبالغ کمتر  قانع نمی‌شود و به یک درآمد بدون حساب و کتاب عادت می‌کند. مدیرکل بهزیستی استان فارس همچنین در بیان اصلی‌ترین چالش در بحث کودکان خیابانی، گفت: ما باید رفتار خودمان را کنترل کرده و با کمی فکر پیرامون عواقب کارمان، از کمک‌های مستقیم خصوصا کمک نقدی به کودکان کار و خیابانی پرهیز کنیم. انتهای پیام