میکردروم کارینا مدل LR830 آبکاری نیکل و کروم روی آلومینیوم …زیتون و روغن زیتونفروش و آموزش انواع نرم افزار حسابداري …

توانمندسازی رسالت مشترک دفاتر تسهیل‌گری و مرکز نوآوری و شکوفایی جوانان است
ایسنا/ایلام مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه محلی بانبرز شهر ایلام با تأکید بر نقش اشتغال و کارآفرینی در رفع آسیب‌های اجتماعی گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان ایلام می‌توان زمینه بهبود اوقات فراغت جوانان و در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی را در این مناطق حاشیه‌ای شهر فراهم ساخت.  «محمدسجاد صالحی» در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به ماهیت کار دفاتر تسهیلگری که رسالت اصلی آن توانمندسازی اجتماع محلی با استفاده از ظرفیتهای موجود درمحله، نیازسنجی ارتباط با ادارات و غیره می‌باشد، مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان ایلام ظرفیت بسیار ارزشمندی در راستای توانمندسازی، تربیت نیروی کار ماهر، توسعه فرهنگ کارآفرینی، پرورش خلاقیت و نوآوری در بین جوانان محله و ایجاد اشتغال است. وی با بیان اینکه در توسعه فرهنگ کارآفرینی، عوامل متعددی دخیـل است کـه باید شناسـایی و درجه تأثیرگذاری هر یک از آنها مشخص شود، گفت: با توجه به تقویت زمینـه‌هـای ایجـاد و توسعه خلاقیت و نوآوری توسط مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان ایلام استفاده از ظرفیت این مرکز برای توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین جوانان منطقه می‌تواند مؤثر باشد. صالحی با اشاره به وجود استعدادهای بالقوه علمی، هنری و صنعتی در بین جوانان محله‌های حاشیه‌ای شهر و کمبود امکانات لازم در راستای شکوفایی آنها، افزود: برای پیشبرد اهداف مرکز منش و همچنین تأثیرگذاری بیشتر در جامعه هدف که جوانان هستند پیشنهاد می‌شود مرکز نوآوری و شتابدهی در محلات حاشیه‌ شهر فعالیت‌های بیشتری داشته باشد تا جوانان این مناطق بیشتر از قبل با این مرکز و ماهیت کار آن آشنا شوند. مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه محلی بانبرز شهر ایلام عملکرد مرکز منش ایلام را بسیار خوب و امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: در صورتی که این برنامه‌های کاربردی و آموزشی منجر به اتصال بازار فروش گردد، قطعا نتیجه بهتری از فعالیت‌های مرکز نوآوری در راستای رفع مشکل اشتغال جوانان حاصل می‌شود. صالحی با اشاره به نقش اشتغال و کارآفرینی در رفع آسیب‌های اجتماعی گفت: در صورت عملیاتی‌سازی فرایند اشتغال جوانان و کارآفرینی نوآورانه در محلات حاشیه با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز منش ایلام می‌توان زمینه بهبود اوقات فراغت جوانان و در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی را در این مناطق فراهم ساخت. وی با اشاره به سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" با تاکید بر اینکه برای ایجاد و توسعه کارآفرینی باید زیرساخت‌ها فراهم شود، تصریح کرد: تسهیل و تصحیح قوانین و مقررات از جمله قانون کار و قوانین گمرکی، امنیت سرمایه‌گذاری،‌ حق آزادی انتخاب، تبیین فرهنگ ثروت، تبیین فرهنگ کارآفرینی و ... از جمله زیرساخت‌های نرم است که در کنار توسعه زیرساخت‌های فیزیکی برای تأثیرگذاری بیشتر باید تأمین شود.