جریمه ۹۹ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه در اردبیل
مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی از جریمه ۹۹ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه خمیر مایه خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری گفت: بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد عرضه خارج از شبکه خمیرمایه به مقدار ۴۴ هزار و ۶۴ بسته ۱۰ کیلویی، پرونده ای در این خصوص تشکیل شد. مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با توجه به محتویات موجود در پرونده و دفاعیات غیرموجه متهم پرونده اتهام انتسابی وی محرز دانسته و متخلف را علاوه بر عرضه خمیرمایه در شبکه به پرداخت ۹۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. انتهای پیام