تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …تولید و عرضه انواع البسه کار، پوشاک …تب سنج غیر تماسیبج سینه

تاکید استاندار بر تهیه سند محرومیت‌زدایی استان سیستان و بلوچستان