مبلمان اداریچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrساک پارچه ای (کیسه سوزنی).کیسه …شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …

 سرپرست دپارتمان تحقیقاتی بیماری سلیاک پژوهشکده گوارش و پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان عضو برجسته هیئت تحریریه مجله بین المللی گوارش انتخاب شد. به گزارش ایسنا، عکس دکتر محمد رستمی نژاد عضو هیئت علمی پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه طرح روی جلد آخرین شماره مجله بین المللی WJGشد. مجله بین المللی World Journal of Gastroenterologyاز مجلات حیطه گوارش و کبد دنیا با ایمپکت ۳,۶۶۵ است. رستمی نژاد با توجه به مشارکت گسترده در زمینه تحقیقات گوارش و کبد و چاپ مقالات با کیفیت بالا،  به عنوان هیئت تحریریه مجله جهانی گوارش انتخاب شد و عکس وی بر روی جلد در آخرین شماره نشریه مذکور قرار گرفت. بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سرپرست دپارتمان تحقیقاتی بیماری سلیاک پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد در کارنامه علمی خود بیش از ۲۰۰ مقاله علمی دارد. انتهای پیام