نمایندگی زیمنس تهران - فروش انواع …دستگاه سلفون کشسرورنگتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …