آرای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است

آرای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آرای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در خصوص صلاحیت نامزد ها و تایید یا ابطال انتخابات حداکثر ظرف ۴۸ ساعت قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در آن موافقت کردند. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در این طرح، آرا و تصمیمات هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید و یا ابطال انتخابات منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از اعلام نظر هیئت مرکزی به داوطلب قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری نیز موظف است موضوع را خارج از نوبت رسیدگی کند و چنانچه رای را واجد ایراد موثر تشخیص دهد شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد به صورت مستند و مستدل و با تعیین مصادیق موضوع را جهت تصمیم به هیئت مرکزی نظارت اعاده کند. انتهای پیام