اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توجیه عجیب هیات اجرایی برای تدوین دیرهنگام آیین نامه انتخابات!
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با وجود این که کاملا از وجود تبصره مهمی در اساسنامه آگاه بود پرداختن به آن را در دقیقه ۹۰ گذاشت و همین مساله احتمالا انتخابات را به تعویق می‌اندازد. به گزارش ایسنا، انتخابات کمیته ملی المپیک قرار بود ۱۷ اسفند برگزار شد، اما بحث تدوین آیین نامه جدید انتخابات مطرح شده است که باتوجه به مسیری که برای تصویب آیین‌نامه وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که انتخابات به موقع برگزار شود. مطابق آنچه از قبل پیش‌بینی می‌شد انتخابات کمیته ملی المپیک به تعویق خواهد افتاد. نکته این است که کمیته ملی المپیک این بحث را مطرح کرده که اساسنامه دیر به دستشان رسیده  است همین دلیل بود  زودتر از این به  تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه که  در آن عنوان شده آیین‌نامه انتخابات باید به تصویب کمیته ملی المپیک و مجمع عمومی برسد،  نپرداخته است. البته این توجیه اصلاً قابل قبول نیست و اساسنامه در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان تایید شده است و در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۰ از طرف دولت ابلاغ شده است. بنابراین هیات‌ اجرایی به اندازه کافی فرصت داشته که این تبصره مهم را در نظر بگیرد و زودتر به تدوین آیین‌نامه بپردازد. از طرفی ایراداتی که شورای نگهبان گرفته بود کاملا مشخص بود و تبصره ۲ ماده ۶ جزوه ایرادات نبود هیات اجرایی می‌توانست زودتر از این  به  تبصره ۲ توجه کند. حتی در یکی از جلسات هیات اجرایی هم در مورد آن بحث شده بود  که بعد بدون نتیجه ماند.  پیش از این هم زمزمه‌ی تعویق انتخابات وجود داشت و اکنون هم با توجه به مسیری که باید برای تدوین آیین‌نامه طی شود، به نظر نمی‌رسد انتخابات سر موعد برقرار شود و در این مورد هیات اجرایی کمیته ملی المپیک کم کاری کرده است و باید زودتر از آن به تدوین آیین‌نامه انتخاباتی می‌پرداخت.  انتهای پیام