اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تولید و کاشت ۱۶ میلیون اصله نهال طی چهار سال در استان مرکزی