هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتکلیه امو صادرات و واردات بدون انتقال …آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …گیت کنترل تردد

بازرس فدراسیون پزشکی ورزشی در تمرین پرسپولیس
یکی از بازرسان فدراسیون پرشکی ورزشی به ورزشگاه شهید کاظمی رفت تا از تدارکات مقابله با کرونا در این ورزشگاه بازدید کند. به گزارش ایسنا، با هماهنگی‌های انجام شده، یکی از بازرسان فدراسیون پزشکی ورزشی عصر امروز (پنج‌شنبه) به ورزشگاه شهید کاظمی رفت تا درحالی که بازیکنان تمرین می‌کردند، از اقدامات باشگاه پرسپولیس برای مقابله با کرونا بازدید کند.  در این بازدید افشین پیروانی توضیحاتی درباری نحوه اجزای پروتکل‌های اعلامی وزارت بهداشت ارائه کرد. انتهای پیام