بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …فروش کارتن پستیفروش چادر برزنتی کرج

پیام دکتر یاحقی به مناسبت درگذشت استاد اسماعیل سعادت
ایسنا/خراسان رضوی دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی طی پیامی درگذشت استاد برجسته اسماعیل سعادت را تسلیت گفت. به گزارش ایسنا، در متن پیام رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه خراسان آمده است: و دنیا در دل کسی شیرین مباد که مردان مرد را زاده‌اند اسماعیل سعادت هم از میان ما رفت؛ نام‌برداری که علم و ادب و آدمیت را در وجود نازنینش آشتی داده بود. نام سعادت از سال‌ها پیش که مرکز نشر و پویش و دانش و پژوهشی بود در کنار زنده‌یادان ابوالحسن نجفی، رضا سید حسینی و استاد احمد سمیعی گیلانی که دیرزیاد آن بزرگوار خداوند به عرصه دانش و معرفت و ترجمه جانی بخشیده بود. اگر تنها دوره ۶ جلدی فرهنگ آثار از این بزرگان مانده بود، حق داشتیم که بگوییم دانش ترجمه در گروی همت آن ۴ یار بود اما سعادت نیمه دوم حیات علمی خود را در پیکر دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان محقق کرد. کار بزرگی که بر خلاف سنت دانشنامه‌نویسی خیلی زود به چاپ دوم رسید. سعادت تیرک خیمه دانشنامه بود و دانشنامه ستون هویت فرهنگستان. پس حق دارم که بگویم بعد از این فرهنگستان بی سعادت چگونه به سعادت خود خواهد رسید؟ او علم آدمیت و جوان‌مردی و ادب را یکجا در پیکر نحیف خود حمل می‌کرد. برای آن روح بزرگ در رواق جنان آسودگی و آرامش آرزو دارم و با اجازه حافظ این بیت را ماده تاریخ فقدان او می‌بینم: به سال سیصد و نه با نود کنار هزار ز شاهراه سعادت به باغ رضوان رفت انتهای پیام