حضور قالیباف در مراسم بزرگداشت شهید مدرس

حضور قالیباف در مراسم بزرگداشت شهید مدرس