آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …بازاریاب بیمه ایران با کارمزد عالیمحلول ضد عفونی و ماسکسرورنگ

پرداخت «کمک هزینه ازدواج» و «کفن و دفن» غیرحضوری می‌شود
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از ابتدای خرداد ماه اعلام شد که اگر تاریخ اعتبار دفترچه‌ای منقضی شود، نیازی به تمدید اعتبار ندارد گفت: مجموع مراجعات حضوری ما در سال گذشته ۹۷ میلیون مرتبه بوده که ۳۸ میلیون نفر آن فقط مربوط به تمدید اعتبار دفترچه بیمه بوده است. با اقدام صورت گرفته ۴۰ درصد مراجعات به شعب و کارگزاری‌ها کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، مصطفی سالاری با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر ۴۵ میلیون بیمه شده دارد که ۱۴ میلیون نفر بیمه شده اصلی و مابقی تحت تکفل آنها هستند اظهار کرد: از جمله وظایف ما در قبال بیمه شدگان اصلی پرداخت مستمری از کارافتادگی، بیمه بیکاری، غرامت ایام بیماری، مستمری بازنشستگی و غیره است. وی افزود: یکی دیگر از تعهدات ما ارائه خدمات درمانی به ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش سازمان است. دو نکته در این زمینه بسیار مهم است: نخست اعتبار دفترچه‌های درمانی است که اگر بیمه شده به مرکزی مراجعه می کند دفترچه بیمه‌اش به علت پرداختهای به روز شده ما معتبر باشد و خدمات بهتری بتواند دریافت کند اما اگر مطالبات مراکز درمانی به موقع پرداخت نشود و با تاخیرهای چندماهه و بیش از یک سال روبرو باشد، بعدا مرکز درمانی طرف قرارداد ما ممکن است یا بیمه شده را پذیرش نکند و یا این کار با رضایت همراه نباشد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه نکته دوم این است که بتدریج دفترچه‌های بیمه کاغذی را جمع آوری کنیم گفت: در مرحله اول از ابتدای خرداد ماه اعلام شد که اگر تاریخ اعتبار دفترچه‌ای منقضی شود، نیازی به تمدید اعتبار ندارد. در واقع از این پس استعلام غیرحضوری دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی از طریق روش‌های مختلف اعلام شده چون کد یو.اس.اس.دی انجام می‌شود. سالاری ادامه داد: مجموع مراجعات حضوری ما در سال گذشته ۹۷ میلیون مرتبه بوده که ۳۸ میلیون نفر آن فقط مربوط به تمدید اعتبار دفترچه بیمه بوده است. با اقدام صورت گرفته ۴۰ درصد مراجعات به شعب و کارگزاری‌ها کاهش یافته است. وی با بیان اینکه حذف دفترچه‌های بیمه کاغذی حدود ۱۸ درصد دیگر از مراجعات حضوری مردم را کاهش می‌دهد گفت: با برداشتن گام دوم حدود ۵۸ درصد مراجعات حضوری کاهش می یابد ولی کار مهمتر این است که با نسخه نویسی الکترونیک، وقتی بیمه شده به هر آزمایشگاه، رادیولوژی و ... مراجعه کند نسخه‌اش با یک کد ملی در دسترس و قابل دریافت است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: دوم آنکه راهنماهای بالینی و راهنماهای تجویز رعایت می شود. نسخه‌های تکراری و خارج از ضوابط پزشکی در سامانه پذیرفته نمی‌شود و به این ترتیب ۲۰ تا ۳۰ درصد از هدررفت منابع جلوگیری می‌شود. ادامه دارد