ایسنا/لرستان معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد لرستان گفت: طی ده‌ماهه سال جاری حدود ۴۰۰۰ شغل توسط کمیته امداد استان ایجاد شده است. امین اله کردعلیوند با اعلام این خبر اظهار کرد: ۳۹۴۰ شغل از محل اعتبارات امدادی، بانکی، روستایی، هم‌افزایی مهر و امید و از طریق کاریابی و تعامل با کارفرمایان تا پایان دی‌ماه سال جاری ایجاد شده است. وی با بیان اینکه سیاست اشتغال در کمیته امداد مبتنی بر آموزش و ایجاد مشاغل خانگی، کارگاه‌های کوچک و زودبازده و ...است، افزود: فعالیت اشتغال این نهاد در راستای توانمندسازی و تولید است. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد لرستان جمع اعتبارات این مشاغل را ۱۰۵ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: از طریق پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات امدادی، ۴۲۹ شغل با مبلغ حدود ۸ میلیارد تومان و از محل اعتبارات بانکی ۱۹۳۲ شغل با مبلغ ۵۹ میلیارد تومان ایجاد شده است. کردعلیوند با بیان اینکه ۸۹۴ شغل از سرفصل ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و عشایری با مبلغ ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ایجاد شده است، افزود: از طریق هم‌افزایی مهر و امید تعداد ۲۶۵ شغل به مبلغ ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از طریق کاریابی و تعامل با کارآفرینان تعداد ۴۲۰ شغل ایجاد شده است. انتهای پیام