ارائه انواع دستگاه حضور و غیابسنین پلاستصندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …

گروه‌های استهلال زنجان امشب مستقر می‌شوند
ایسنا/زنجان گروه استهلال ماه شوال امشب در زنجان مستقر می‌شوند. دو گروه استهلال متشکل از اساتید دانشگاه، کارشناسان علوم نجوم و روحانیون برای استهلال ماه شوال مستقر می‌شوند تا نوید فرا رسیدن بزرگ‌ترین عید مسلمانان را به روزه‌داران بدهند. یکی از این دو گروه با اعضای حدود ۴ تا ۵ نفر در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و گروه دیگر در دشت جارچی در محور زنجان ــ تهم ــ چورزق استقرار می‌یابند. طبق نظر کارشناسان به احتمال ۹۹ درصد، فردا یکشنبه، ۴ خردادماه، اول شوال خواهد بود. انتهای پیام