تراکم پرندگان مهاجر در یک تالاب نگران کننده است

تراکم پرندگان مهاجر در یک  تالاب نگران کننده است
ایسنا/همدان معاون طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان از تراکم پرندگان مهاجر در یک منطقه اظهار نگرانی کرد و گفت: تراکم پرندگان مهاجر در یک منطقه به علت خشکسالی ممکن است شیوع بیماری‌های واگیر بین پرندگان را افزایش دهد. مهدی صفی خانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر همدان میزبان پرندگان مهاجر بوده و به علت خشکی برخی تالاب‌ها شاهد تراکم جمعیتی پرندگان در یک منطقه هستیم که این موضوع نگران کننده است چراکه احتمال شیوع بیماری در بین آنها وجود دارد. وی با بیان اینکه از طرفی خشکسالی موجب شده، همدان میزبان تعداد کمی از پرندگان مهاجر است اما حضور آنها در یک منطقه به علت خشکسالی نگران کننده است، تصریح کرد: برخی تالاب ها در همدان بدون آب بوده، بنابراین پرندگان مهاجر تالاب‌هایی که دارای آب هستند را انتخاب کرده‌اند و این موضوع موجب تراکم جمعیتی آنها در یک منطقه شده است. صفی خانی با اشاره به شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در چین اظهار کرد: شیوع آنفلوآنزی فوق حاد پرندگان در خارج از کشور موجب هشیاری ما شده و خوشبختانه با رصدهای انجام شده تا کنون هیچ مورد مثتبی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نداشتیم. وی با بیان اینکه مجموعه محیط زیست با هوشیاری اقدامات پیشگیرانه را در پیش گرفته، گفت: به صورت مستمر کارشناسان و محیط بانان در حاشیه تالاب ها و سدها حضور داشته و  پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی را مورد پایش قرار می دهند. صفی خانی با بیان اینکه با هدف پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با مجموعه دامپزشکی اقدامات پایشی انجام می شود، خاطرنشان کرد: مجموعه محیط زیست و دامپزشکی به صورت تصادفی پرندگان را مورد پایش قرار می دهند همچنین در صورت مشاهده حیوان بیمار آزمایشات تخصصی بر روی حیوان انجام می دهند همچنین در صورت مشاهده لاشه حیوان را برای انجام آزمایشات تخصصی به آزمایشگاه می برند. وی گفت: با رصدهای انجام شده، خوشبختانه تا کنون هیچ مورد مثبتی از آنفلوآنرای فوق حاد پرندگان در همدان نداشتیم. انتهای پیام