فروش دیگ بخار اقساطآموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارسبرس صنعتیفروش داکت اسپلیت و اسپیلت ریم

اجرای فاز نخست «سامانه رصد و پایش وضعیت زنان و خانواده»
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت زنان ریاست جمهوری از اجرای فاز یک «سامانه رصد و پایش وضعیت زنان و خانواده» خبر داد. به گزارش ایسنا، زهرا جواهریان در این نشست بیان کرد: ما طبق مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه بند ت ماده ۸۰ و ابلاغیه رئیس جمهوری موظف هستیم که علاوه بر کارهایی که در رابطه با این قوانین اجرا می کنیم، رصد و پایش آن را نیز انجام دهیم. وی تاکید کرد: در بسیاری از موارد نظارت امور بر عهده معاونت امور زنان و خانواده است و به دلیل اینکه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده هم در معاونت مستقر است، در این راستا مسئولیتی بر عهده ما گذاشته شده است.  وی درباره چرایی ایجاد سامانه رصد و پایش وضعیت زنان و خانواده گفت: رویکرد ما در این سامانه استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین در رابطه با ارائه راهکار و پاسخگویی به نیازها و مسائل مرتبط بود. اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها از اهدافی بود که در آن دنبال شد.  جواهریان با بیان اینکه شاخصهای عدالت جنسیتی طبق ماده ۱۰۱ در ۸ محور و ۲۵ شاخص اصلی و ۱۷۷ شاخص اختصاصی تدوین و ابلاغ شده است، افزود: تخصیص اعتبارات دستگاهی برای اجرای برنامه های ارتقای شاخص عدالت جنسیتی از اهداف این برنامه است. طراحی سامانه براساس تحلیل فرآیند و معرفی کاربران، جمع آوری شاخص و تهیه شناسنامه و زیرساختها مبنای اصلی این سامانه بوده است. شفافیت، مسئولیت پذیری و بهبود مستمر از ویژگی های این سامانه است.  به گفته معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت زنان ریاست جمهوری، در این سامانه هشت بخش جای گذاری شده است که  یکی از آنها سند وضعیت زنان و خانواده در استان هاست که کل برنامه استان ها و شاخصها در این بخش از سامانه قرار می گیرد.  جواهریان با تاکید بر اینکه اجرای فاز یک این سامانه اجرا شده است، گفت: این سامانه مستقر شده است و ویژگی آن این است که سامانه در نهاد ریاست جمهوری به عنوان جایی که بتوانیم در بستر شبکه دولت استفاده کنیم استقرار یافته است.  انتهای پیام