پارچه برزنت، برزنت نسوز، برزنت …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …وزنه و ترازو کالیبراسیون آزمایشگاهیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

سفیر ایران در بلغارستان : امروز جهان و طرفداران حقوق بشر در معرض یک راستی‌آزمایی جدی قرار دارند
سفیر ایران در بلغارستان با اشاره به تاثیر منفی تحریم های یک جانبه آمریکا در مقابله کشورمان با شیوع ویروس کرونا گفت: امروز جهان و طرفداران حقوق بشر در معرض یک راستی آزمایی جدی قرار دارند. آنها باید به آمریکا و شخص ترامپ بفهمانند که از این اقدامات ضد بشری و غیر قانونی خود دست بردارد. به گزارش ایسنا ، سید محمد جواد رسولی،در مقاله ای که در وب سایت خبری – تحلیل «نیوز بی.جی» بلغارستان  منتشر شد به تبیین آثار مخرب تحریم های یکجانبه و غیر انسانی آمریکا علیه مردم ایران پرداخت. وی در بخشی از این مقاله نوشته است : ایرانیان در حالی به استقبال نوروز می روند که در حال تلاش بی وقفه برای غلبه بر ویروس کرونا هستند که بر تمامی شئونات زندگی آنها سایه انداخته است. این تلاش و تکاپو در شرایطی در حال انجام است که تحریم های غیر انسانی و یکجانبه آمریکا علیه ملت ایران، عامدانه سلامت مردم ایران را هدف قرار داده  و موانع زیادی را در جهت تأمین تجهیزات حفاظتی و دارویی مقابله با کرونا ایجاد کرده است. سفیر ایران در بلغارستان همچنین در این مقاله تاکید کرده است که امروز جهان و طرفداران حقوق بشر در معرض یک راستی آزمایی جدی قرار دارند. آنها باید به آمریکا و شخص ترامپ بفهمانند که از این اقدامات ضد بشری و غیر قانونی خود دست بردارد. در این مسیر دنیا باید هم صدا باشد. هم صدا برای تضمین حقوق بشر، همصدا برای مقابله با زیاده خواهی، هم صدا برای حمایت از حقوق انسانی و هم صدا برای نجات بشریت از ظلم و ویرانگری.  انتهای پیام