تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …ماشین آلات صنعتی و کشاورزیجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …انجام خدمات طراحی انواع پروژه های …