فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …تعمیر صندلی ماساژ(ماساژور) تعویض …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ