وزارت راه و شهرسازی اراده جدی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت دارد
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی اراده جدی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت دارد. محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن با حضور وزیر مورد بررسی قرار گرفت. قانون جهش تولید و تامین مسکن، انقلابی در حوزه مسکن و اشتغال در کشور ایجاد می‌کند. بسیاری از افراد جامعه که در شرایط عادی امکان خانه دار شدن را ندارند، بدین وسیله خانه دار می‌شوند. برای اجرای این قانون باید همراهی و هماهنگی کامل میان مجلس و دولت ایجاد شود. وی در ادامه اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت درحوزه مسکن و کمیسیون عمران از جانب مجلس تعامل بسیار خوب و نزدیکی با یکدیگر دارند و معمولا هر دو هفته یک بار به صورت رسمی و غیر رسمی جلساتی را برگزار خواهیم کرد تا قانون مذکور به صورت کامل عملیاتی شود. وزارت راه و شهرسازی اراده جدی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت دارد. رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح کرد: تمام مولفه‌ها برای تحقق این مهم ازجمله تامین زمین، تسهیلات بانکی و سایر موارد پیش بینی شده و هماهنگی خوبی نیز میان ارکان مختلف دولت ایجاد شده و وزرای دیگر نیز پای کار هستند. از این رو با توجه به اراده وزارت راه وشهرسازی خوش بین هستیم که یک میلیون واحد در سال ساخته شود. از فردا نیز ثبت نام برای خانه های جهش تولید مسکن آغاز خواهد شد. وی در ادامه تاکید کرد: همچنین وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران قول داد که شرایط را برای متقاضیان مسکن در غالب قانون جهش تولید تسهیل کند به گونه‌ای که حتی افراد مجرد هم امکان ثبت نام داشته باشند و هنگام تحویل مسکن عقدنامه و سند ازدواج خود را ارائه کنند. امیدواریم به زودی شاهد عملیاتی شدن این پروژه باشیم. انتهای پیام