مرکزلیزروپوست وموشادن-دکترمهشیدطالبیتعمیر تلویزیون سونیآموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسآموزش تخصصی تنبک در تهرانپارس

اردوغان: آتش سوزی جنگلها همچون کرونا و تروریسم تهدیدی بین المللی است