نمایندگی گودمنبهترین آموزشگاه آیلتس شرق تهرانمشخصات تیرچه پیش تنیده bpicoخرید تجهیزات شهربازی

ایسنا/گیلان کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه ویروس کرونا با شوینده ها پاک می شود، گفت: کرونا با همه گندزداها و مواد ضد عفونی کننده به راحتی از بین می رود. مهدی جواهرشناس در گفت وگو با ایسنا، کرونا را یک ویروس لیپیدی(چربی دار) دانست و اظهار کرد: اندازه این ویروس نسبت به سایر ویروس ها متوسط است و با کنترل عوامل محیطی از بین می رود، اما اگر جدی گرفته نشود، مشکلات بیشتری به دنبال خواهد داشت. وی هوا، مواد غذایی و مواد بی جان را از جمله عوامل محیطی منتقل کننده ویروس کرونا دانست و افزود: یکی از راهکارهای کنترل عوامل محیطی استفاده درست و دقیق از گندزداها و مواد ضد عفونی کننده است. کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان با بیان اینکه ویروس کرونا با شوینده ها پاک می شود، گفت: ضد عفونی کردن روشی برای از بین بردن ویروس از پوست بدن انسان است، اما گندزدایی به عمل حذف عوامل بیماری زا از سطوح بی جان اتلاق می شود. جواهرشناس با اشاره به قدرت کم ویروس کرونا، یادآور شد: این ویروس در رتبه آخر ویروس ها قرار دارد و با همه گندزداها و مواد ضد عفونی کننده به راحتی از بین می رود. وی آلودگی محیط را به دو دسته قابل رویت و غیر قابل رویت تقسیم کرد و ادامه داد: در گندزدایی کرونا باید هم آلودگی قابل رویت و هم آلودگی غیر قابل رویت را از بین ببریم لذا یکی از ساده ترین مواد برای گندزدایی ترکیبات کلردار همچون آب ژاول(وایتکس پنج درصد) است. این کارشناس بهداشت محیط با اشاره به نحوه استفاده از مواد گندزدا برای مبارزه با کرونا، خاطرنشان کرد: برای کاهش غلطت وایتکس و استفاده از آن برای گندزدایی باید نسبت یک دهم تا یک دوم وایتکس به آب را رعایت کنیم. وی با بیان اینکه ترکیب گندزا مذکور باید هر ۲۴ ساعت تعویض و دور از نور نگهداری شود، عنوان کرد: سطوح و کالاهای بی جان همچون دستگیره ها و دسته کلید و کیف و... هر چند ساعت با محلول گندزدای کلردار اسپری شود. انتهای پیام