اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حشره‌ای که وارد موزه هنرهای معاصر شد چه بود و از کجا آمد؟