تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانفروش دیگ بخار اقساطتاج گل ترحیمتعمیر پرینتر در محل

نامزدهای انتخابات شوراها از هرگونه تجمع آسیب رسان به سلامت شهروندان پرهیز کنند
نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از هرگونه تجمعی که موجب آسیب رساندن به سلامت شهروندان می شود پرهیز نمایند. به گزارش ایسنا، عیسی فرهادی خطاب به داوطلبین انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: به نامزدهای انتخابات شوراها توصیه می‌کنم در تبلیغات انتخابات خویش سلامت مردم را در اولویت برنامه خود قرار دهند. وی رعایت پروتکل‌های بهداشتی را وظیفه آحاد جامعه دانست و افزود: نامزدهای انتخابات باید از هر گونه تجمعی که موجب آسیب رساندن به سلامت شهروندان می‌شود، پرهیز نمایند. وی با اشاره به لزوم توجه به شیوه‌های جدید تبلیغات، گفت: نامزدهای انتخابات با شیوه های جدیدتر و همچنین با استفاده از فضای مجازی، تبلیغات خود را انجام دهند و مردم هم قطعا با شناخت کافی می توانند گزینه های مورد نظرشان را انتخاب کنند. فرهادی افزود: هرگونه اقدام در زمینه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به منزله تخلف انتخاباتی می‌باشد و حتما برخوردهای لازم با کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، انجام می‌شود. فرماندار مرکز حوزه انتخابیه تهران همچنین بر موضوع آموزش مجریان انتخابات تاکید کرد و افزود: آموزش یکی از مراحل مهم در برگزاری انتخابات است. کمیته حقوقی ستاد انتخابات و بازرسی  به منظور بررسی تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است و اگر گزارشی در این زمینه ارائه شود، حتما رسیدگی  و برخوردهای لازم با تخلفات صورت می گیرد. انتهای پیام