ویدئو / افزایش ۴۰ درصدی قیمت کره
مشاهدات بازار نشان می‌دهد قیمت هر قالب کره ۵۰ گرمی از پنج هزار تومان در ماه‌های اخیر به هفت هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی، از ۱۰ هزار تومان، به حدود ۱۴ هزار تومان و حتی بیشتر افزایش پیدا کرده است؛ این یعنی طی روزهای اخیر، قیمت کره با ۴۰ درصد افزایش روبرو شده است. پارسال قیمت کره ۱۰۰ گرمی حدود ۴۰۰۰ تومان بود که ابتدا دو برابر و سپس ۱۰ هزار تومان شد و در برخی برندها به ۱۲ هزار تومان هم رسید. دریافت 13 MB