«چمران» ریاست ادامه جلسه امروز شورا را به «سروری» سپرد
مهدی چمران در جلسه امروز شورای شهر تهران ریاست ادامه جلسه را یه پرویز سروری سپرد . به گزارش ایسنا، مهدی چمران امروز در شانزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران پس از بررسی دستور جلسه نخست، ادامه ریاست جلسه را به پرویز سروری سپرد. امروز و پس از بررسی نخستین دستورکار جلسه شورا، مهدی چمران با اعلام اینکه امروز (یکشنبه) از صبح بوده ایم، ریاست جلسه را به پرویز سروری نایب رئیس شورا سپرد و با ترک جایگاه ریاست در جای سروری در صحن نشست و جلسه را دنبال کرد. به گزارش ایسنا، مهدی چمران پیشتر و در جلسات نخست شورا دچار کسالت شد و در چندین جلسه نیز به دلیل بیماری در شورا حضور نداشت. انتهای پیام