تعمیرات لوازم خانگیقالبسازی و پرسکاریتسمه حمل بار سلیمیدستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …

افتتاح اورژانس عفونت‌های تنفسی بیمارستان مسیح دانشوری