ریشه «شاخ‌وشانه کشیدن» چیست؟
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - ریشه داستانی ضرب‌المثل‌ها «شاخ(و)شانه، در واقع، شاخ نوک‌تیز و شانه استخوان گوسفند بود که گدایان وقتی از کسی طلب وجه می‌کردند و او خودداری می‌کرد، آن‌ها را به هم می‌کشیدند و صدای چندش‌آوری تولید می‌کردند و به این شکل مجبورش می‌کردند که چیزی به آن‌ها بدهد. گاهی هم که این روش جواب نمی‌داد، کاردی می‌کشیدند و خود را زخمی می‌کردند و با ایجاد ترس و وحشت به مقصود می‌رسیدند!  برخی شاعران هم این تعبیر مثل‌گونه را در شعر خود آورده‌اند:  سر می‌دهیم و طره او را نمی‌دهیم  ای شانه، بعد از این به صبا شاخ و شانه کش! شاخ‌شانه به نوعی ساز هم گفته می‌شده، چنان که انوری می‌گوید:  تنبور و کتاب و نرد و شطرنج چنگ و دف و نای و شاخ‌شانه برگرفته از: ریشه‌های تاریخی امثال و حکم؛ مهدی آملی پرتوی.» منبع: صفحه گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی  انتهای پیام