اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فرهادیان سرپرست اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها شد
آرش فرهادیان به عنوان سرپرست اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها در وزارت ورزش و جوانان منصوب شد. به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان آرش فرهادیان را به عنوان سرپرست اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها منصوب کرد. در بخشی از حکم وزیر ورزش و جوانان آمده است: «انتظار دارم با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در فدراسیون‌ها، تعامل سازنده با مدیران، پیشکسوتان، صاحب‌نظران و خبرگان ورزشی در مسیر تحقق اهداف و برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان تلاش مضاعف دارید». پیش از این نصرالله پریچهره این مسئولیت را بر عهده داشت.  انتهای پیام