آتش‌سوزی گسترده در بازار شورجه بغداد

آتش‌سوزی گسترده در بازار شورجه بغداد