پیشنهاد کمیته امداد به مجلس برای افزایش ارزش سبد غذایی حمایت از کودکان دچار سوء تغذیه

پیشنهاد کمیته امداد به مجلس برای افزایش ارزش سبد غذایی حمایت از کودکان دچار سوء تغذیه
عکس تزئینی است. معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با اشاره به اینکه سبد غذایی ۱۰۰ هزار تومانی حمایت از مادران باردار و شیرده و کودکان دچار سوء تغذیه با توجه به تورم موجود در کشور جوابگوی حل این مشکل نیست، گفت: کمیته امداد در بودجه سنواتی ۱۴۰۱ پیش‌بینی و پیشنهاد داده تا ارزش سبد غذایی برای حمایت از این قشر افزایش یابد. جعفر صباغیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده و کودکان دچار سوء تغذیه زیر ۵ سال که کمیته امداد به عنوان مجری برنامه و وزارت بهداشت به عنوان دستگاه شناسایی کننده این اقشار نیازمند فعالیت می‌کند، اظهار کرد: کمیته امداد در زمینه پرداخت سبد کمک معیشتی برای زنان باردار و مادران شیرده یا برای کودکان دچار سوء تغذیه زیر ۵ سال مجری و وزارت بهداشت مکلف به شناسایی این افراد است و بودجه و اعتبارات این برنامه از سوی بنیاد علوی تامین می‌شود. وی با اشاره به اینکه باتوجه به تورم موجود در کشور سبد غذایی برای حمایت از مادران باردار و شیرده و کودکان دچار سوء تغذیه، به ارزش ۱۰۰ هزار تومان کفاف نمی‌دهد، گفت: لذا کمیته امداد در بودجه سنواتی ۱۴۰۱ پیش‌بینی و پیشنهاد داده تا ارزش سبد غذایی برای حمایت از این قشر افزایش یابد. انتهای پیام