اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خطیب زاده: در مذاکرات وین بخشی از پرانتزها پاکسازی شده‌اند
سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که شاهد بازگشت مجدد مذاکره کنندگان ارشد مذاکرات وین به محل برگزاری مذاکرات هستیم، گفت: در جریان گفت‌وگوها، تاکنون بسیاری از جداول آماده شده است ، ستون های جداول آماده است ، بخشی از پرانتزها پاکسازی شده اند. به گزارش ایسنا ، سعید خطیب‌زاده در نشست مطبوعاتی خود در این ارتباط ادامه داد:  توافقاتی در خصوص ایده ها انجام شده است و در حال تبدیل شدن به کلمات است . البته موضوعات باقی مانده  کلیدی هستند و حل آنها نیازمند اخذ تصمیمات سیاسی است به ویژه از طرف واشنگتن درخصوص رفع تحریم ها علیه ایران . این خبر تکمیل می شود.