آغاز به کار ۱۰ هنرستان هنرهای زیبا برای دختران و پسران
عکس تزیینی است ۲۰ هنرستان هنرهای زیبا از سال ۱۳۹۶ تاکنون در استان های کشور راه اندازی شده است که از این تعداد ۱۰ هنرستان مهرماه امسال فعالیت خود را آغاز می کنند. به گزارش ایسنا، هنرستان های هنرهای زیبا دختران بجنورد، خرم آباد، جیرفت، سیرجان و مشهد و هنرستان های هنرهای زیبا پسران بم، جیرفت، شهرکرد، قزوین و کاشان مهرماه امسال افتتاح می شوند. ۱۳ هنرستان هنرهای زیبا دختران (ایلام، بجنورد، بیرجند، خرم آباد، جیرفت، ساری، سیرجان، قزوین، قشم، کرج، کرمان، گرگان و مشهد هنرستان هنرهای زیبا پسران (ایلام، بروجرد، بم، جیرفت، شهرکرد، قزوین و کاشان) در چهار سال اخیر در استان های کشور راه اندازی شده است. با افزوده شدن ۲۰ هنرستان هنرهای زیبا جدید، در حال حاضر ۵۹ هنرستان در استان های کشور فعالیت می کنند. انتهای پیام