محدودیت ورود به محل کار برای کارمندان واکسینه نشده در سنگاپور
سنگاپور اعلام کرد تنها افراد واکسینه شده و کسانی که به تازگی از بیماری کووید ۱۹ بهبود پیدا کرده اند، اجازه دارند از ژانویه در محل کار حاضر شوند. به گزارش ایسنا، کسانی که هنوز دوزهای واکسن کووید ۱۹ را دریافت نکرده اند، باید پیش از ورود هر روز تست منفی ارائه کنند. دولت سنگاپور در بیانیه ای اعلام کرد کارمندان واکسینه نشده اجازه نخواهند داشت به محل کار بازگردند مگر این که تست کووید ۱۹ آنها پیش از بازگشت به محل کار منفی باشد و باید خودشان هزینه این تستها را پرداخت کنند. انجام تست کرونا همچنین برای افرادی که از نظر پزشکی واجد واکسیناسیون نیستند و زنان باردار الزامی است. بر اساس گزارش بلومبرگ، افرادی که در ۲۷۰ روز گذشته از بیماری کووید ۱۹ بهبود پیدا کرده اند، بخشی از گروهی هستند که اجازه ورود دارند. انتهای پیام