اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سایت گوزن زرد ایرانی تحت تاثیر کم‌آبی
ایسنا/خوزستان رئیس پارک ملی کرخه با اشاره دشواری استفاده از آب چاه برای تامین آب مورد نیاز سایت حفاظت و نگهداری گوزن زرد ایرانی گفت: برای تأمین آب کافی در ماه‌های آینده شاید مجبور باشیم عمق چاه‌ها را بیشتر کنیم و لایروبی بیشتری انجام دهیم. محمد الوندی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سطح آب رودخانه کرخه به سطحی بسیار پایین‌تر از سال گذشته و حتی دو ماه گذشته کاهش یافته است که این کم‌آبی، تمام اکوسیستم کرخه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رئیس پارک ملی کرخه افزود: آب شرب و آب مورد نیاز برای آبگیری چاله‌های آبی که به منظور خنک‌سازی و مرطوب نگه‌داشتن فضای سایت حفاظت و نگهداری گوزن ایرانی ایجاد شده‌اند، به طور مجزا و از طریق چاه تأمین می‌شود اما برای تأمین آب کافی در ماه‌های آینده شاید مجبور باشیم عمق چاه‌ها را بیشتر کنیم و لایروبی بیشتری انجام دهیم. وی گفت: در محدوده کرخه به علت اعلام ممنوعیت و محدودیت کشت، کانال‌های آبرسانی دیگر آب در اختیار کشاورزان قرار نمی‌دهند و از آنجا که آب رودخانه نیز بسیار کم شده است احتمالاً برداشت کشاورزان از آب چاه بیشتر از قبل خواهد شد که همین امر با پایین آمدن سطح آب زیرزمینی، دسترسی به آب را دشوارتر خواهد کرد و انتظار می‌رود سطح آب زیرزمینی از آن چه هست نیز پایین‌تر برود. الوندی افزود: با توجه به وابستگی شدید پوشش گیاهی آب‌دوست جنگل کرخه به آب؛ با پایین آمدن سطح آب زیرزمینی، دسترسی ریشه درختان به آب کمتر خواهد شد که این امر برای بقای این جنگل‌ها بسیار نگران‌کننده است. انتهای پیام