دوزینگ پمپ .مترینگ پمپتست ورزش NORAV آمریکا/آلمانتولید کننده و فروش کاغذ سیلیکون …لوازم يدكي مزدا

عضویت فرهاد سلکی در انجمن بین المللی فوتبال ناشنوایان جهان
فرهاد سلکی رئیس انجمن فوتبال و فوتسال ناشنوایان ایران به عنوان عضو کمیته مالی انجمن بین المللی فوتبال ناشنوایان منصوب شد. گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون ورزش های ناشنوایان، با تصمیم کمیته اجرایی انجمن بین المللی فوتبال ناشنوایان،  فرهاد سلکی رئیس انجمن فوتبال و فوتسال ناشنوایان ایران،  به عنوان عضو کمیته مالی انجمن بین المللی فوتبال ناشنوایان منصوب شد. انجمن بین المللی فوتبال ناشنوایان (DIFA) در سال ۲۰۱۰ تاسیس شد و یک سازمان بین المللی رسمی است که به توسعه و ترویج فوتبال ناشنوایان و فوتسال در جهان اختصاص دارد.  از سال ۲۰۱۵ ، DIFA عضو وابسته کمیته بین المللی ورزش ناشنوایان (ICSD) است.    اهداف اصلی DIFA توسعه بازی فوتبال ناشنوایان در جهان، سازماندهی و انجام آن با هماهنگی مسابقات جهانی فوتبال ناشنوایان و فوتسال ICSD (در همه سنین ، مردان ، زنان)، سازماندهی و برگزاری رویدادهای بین المللی با همکاری سایر انجمن ها  و مدیریت روابط ورزشی بین المللی مرتبط با فوتبال در DIFA است. انتهای پیام